< SURT-2 >
Bag Elefanterne 2, 1799 København V
Lukket for i dag (Forudbestil)

Afhentning

Levering

Surt Scan 2
< SURT-2 >
Bag Elefanterne 2, 1799 København V Lukket for i dag (Forudbestil)

.

███████╗ ██████╗ ███████╗████████╗
██╔════╝██╔═══██╗██╔════╝╚══██╔══╝
███████╗██║  ██║█████╗   ██║  
╚════██║██║  ██║██╔══╝   ██║  
███████║╚██████╔╝██║    ██║  
╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝    ╚═╝  

██████╗ ██╗███████╗███████╗ █████╗ ██╔══██╗██║╚══███╔╝╚══███╔╝██╔══██╗ ██████╔╝██║ ███╔╝ ███╔╝ ███████║ ██╔═══╝ ██║ ███╔╝ ███╔╝ ██╔══██║ ██║ ██║███████╗███████╗██║ ██║ ╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝

< SFINCI0NE >

∟H0MEMADE ANCH0VY PASTE

∟T0MAT0 SAUCE

∟RED 0NI0NS
∟CHEESE [PRIM0 SALE + CACI0CAVALL0]
∟ANCH0VY PASTE, RED 0NI0NS, CHEESE
∟T0MAT0 SAUCE
95 kr.
0
Sfincione Stereo

< R0NI >

∟T0MAT0 SAUCE
∟CHEESE [CACI0CAVALL0]
∟SPICY SALAMIN0
∟SPICY SALAMIN0, CHEESE
∟T0MAT0 SAUCE
85 kr.
0
Roni Stereo

< PINK + WHITE >

∟T0MAT0 PELAT0

∟PR0SCIUTT0 C0TT0
∟CHEESE [BUFFAL0 M0ZZA]
∟T0MAT0 PELAT0

∟PR0SCIUTT0 C0TT0, CHEESE
101 kr.
0
PINK+

< EVERYTHING FERMENTED >

∟PRESERVED RAMSON
∟FERMENTED GREEN TOMATO
∟CHEESE [60 MONTHS PARMIGIANO REGGIANO]
∟FERMENTED CHILI
∟PRESERVED RAMSON, FERMENTED GREEN TOMATO
∟CHEESE, FERMENTED CHILI
95 kr.
0
Everything Fermented Stereo

< 4 CHEESES >

∟CACI0CAVALL0 G0RG0NZ0LA
∟VESTERHAVS0ST PR0V0LA
∟H0NEY
∟CACI0CAVALL0, G0RG0NZ0LA, VESTERHAVS0ST, PR0V0LA
∟H0NEY
95 kr.
0
4CHEESES Stereo 2

< B0NIFAT0 >

∟T0MAT0 PELAT0
∟0LIVES

∟CAPERS
∟0RIGAN0, GARLIC
∟T0MAT0 PELAT0, 0LIVES

∟CAPERS, 0RIGAN0, GARLIC
80 kr.
0
BONIFATO Stereo

< SIMPLE SQUARE >

∟T0MAT0 SAUCE
∟CHEESE [CACI0CAVALL0]
∟T0MAT0 SAUCE
∟CHEESE
50 kr.
0
Simple Square Stereo

< TIRAMISU >

60 kr.
0
Tiramisu Stereo

.

██████╗ ██╗███████╗██╗ ██╗███████╗███████╗
██╔══██╗██║██╔════╝██║ ██║██╔════╝██╔════╝
██║ ██║██║███████╗███████║█████╗ ███████╗
██║ ██║██║╚════██║██╔══██║██╔══╝ ╚════██║
██████╔╝██║███████║██║ ██║███████╗███████║
╚═════╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚══════╝
∟READY T0 EAT

< TARTARE >

∟HANDCUT BEEF TARTARE, PARMIGIAN0 101
∟PICKLED PINE, CAULIFL0WER
∟HANDCUT BEEF TARTARE, PARMIGIANO 101
∟PICKLED PINE, CAULIFL0WER
145 kr.
0
Tartaref5 (2)

< FENNEL & KALE SALAD >

∟FENNEL, KALE
∟CITRUS, CROUTONS
∟FENNEL, KALE
∟CITRUS, CROUTONS
125 kr.
0
Saladf5

< CHARCUTERIE MIX >

∟ITALIAN CHARCUTERIE MIX
∟PICKLED VEGETABLES
∟ITALIAN CHARCUTERIE MIX
∟PICKLED VEGETABLES
165 kr.
0
Charcuterief5

< BRUSSEL SPR0UTS >

∟BRUSSEL SPR0UTS, H0USEMADE FRESH CHEESE
∟ RAMSONS
∟BRUSSEL SPR0UTS, H0USEMADE FRESH CHEESE
∟ RAMSONS
125 kr.
0
Brusselsf3 (1)

.

██████╗ ██████╗ ████████╗████████╗██╗   ███████╗
██╔══██╗██╔═══██╗╚══██╔══╝╚══██╔══╝██║   ██╔════╝
██████╔╝██║  ██║  ██║   ██║  ██║   █████╗ 
██╔══██╗██║  ██║  ██║   ██║  ██║   ██╔══╝ 
██████╔╝╚██████╔╝  ██║   ██║  ███████╗███████╗
╚═════╝ ╚═════╝  ╚═╝   ╚═╝  ╚══════╝╚══════╝
███████╗██╗ ██╗ ██████╗ ██████╗ ██╔════╝██║ ██║██╔═══██╗██╔══██╗ ███████╗███████║██║ ██║██████╔╝ ╚════██║██╔══██║██║ ██║██╔═══╝ ███████║██║ ██║╚██████╔╝██║ ╚══════╝╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝

< MUKE 2020 >

∟RED, CABERNET SAUVIGN0N
∟VITEAD0VEST, SICILY
∟RED, CABERNET SAUVIGN0N
∟VITEAD0VEST, SICILY
280 kr.
0
Muke2 (1)

< FUITINA 2021 >

∟WHITE, CATARRATT0
∟AZ. AGRIC0LA BERT0LIN0, SICILY
∟WHITE, CATARRATT0
∟AZ. AGRIC0LA BERT0LIN0, SICILY
240 kr.
0
Fruitina (3)

.

██████╗ █████╗ ███╗  ██╗████████╗██████╗ ██╗  ██╗
██╔══██╗██╔══██╗████╗ ██║╚══██╔══╝██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
██████╔╝███████║██╔██╗ ██║  ██║  ██████╔╝ ╚████╔╝ 
██╔═══╝ ██╔══██║██║╚██╗██║  ██║  ██╔══██╗ ╚██╔╝ 
██║   ██║ ██║██║ ╚████║  ██║  ██║ ██║  ██║  
╚═╝   ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═══╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝

< T0MAT0 SAUCE - 680g >

∟HEIRL00M SICILIAN T0MAT0ES
∟HAND-PICKED, JULY 2023 HARVEST, ALCAM0 SICILY
∟0RGANIC, N0 ADDITIVES, N0 PRESERVATIVES
∟HEIRL00M SICILIAN T0MAT0ES, HAND-PICKED
∟0RGANIC, JULY 2023 HARVEST
70 kr.
0
Passata2 (3)

< EXTRA VIRGIN 0LIVE 0IL - 250mL >

∟CULTIVAR: 50% N0CELLARA DEL BELISE, 50% CERASU0LA
∟0RGANIC, C0LD EXTRACTI0N 0CT0BER 2023
∟ALCAM0, SICILY
∟CULTIVAR: 50% N0CELLARA, 50% CERASU0LA
∟0RGANIC, C0LD EXTRACTI0N 0CT 2023, ALCAM0 SICILY
65 kr.
0
Olive Oil3 (3)

.

██████╗ ██╗  ██╗████████╗ ██████╗██╗ ██╗███████╗██████╗ ██╗  ██╗
██╔══██╗██║  ██║╚══██╔══╝██╔════╝██║ ██║██╔════╝██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
██████╔╝██║  ██║  ██║  ██║   ███████║█████╗ ██████╔╝ ╚████╔╝ 
██╔══██╗██║  ██║  ██║  ██║   ██╔══██║██╔══╝ ██╔══██╗ ╚██╔╝ 
██████╔╝╚██████╔╝  ██║  ╚██████╗██║ ██║███████╗██║ ██║  ██║  
╚═════╝ ╚═════╝  ╚═╝  ╚═════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝
∟RAW MEAT CUTS FOR YOU TO COOK AT HOME

< BEEF SIRL0IN ≈300g >

∟0RGANIC & BI0DYNAMIC
∟RESPECTFUL FARMING
∟DANISH SMALL FARM
∟280G - 330G
∟0RGANIC & BI0DYNAMIC, RESPECTFUL FARMING
∟DANISH SMALL FARM, 280G - 330G
155 kr.
0
Sirloinv1

< BEEF RIB EYE ≈250g >

∟0RGANIC & BI0DYNAMIC
∟RESPECTFUL FARMING
∟DANISH SMALL FARM
∟240G - 270G
∟0RGANIC & BI0DYNAMIC, RESPECTFUL FARMING
∟DANISH SMALL FARM, 240G - 270G
195 kr.
0
Ribeyev6

Afhentning

Levering

Din kurv
Du har endnu ikke valgt noget
Takeaway er lukket for i dag, men restauranten tager imod forudbestillinger.
0
Se bestilling